top of page

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanlığı

Ülkemizin bilişim teknolojileri konusunda hızlı artan kaliteli bilgisayar iletişim sistemleri, alt yapı, siber güvenlik, kanunlara uyum oparasyonel verimlilik ve hızlı çözüm üretmek, doğru zamanda doğru yatırımlar ve değişimlere yapabilme becerilerine uzman kadrosu ile çözüm farkı yaratmaktadır.

iso27001.png

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO /IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), kuruluşların bilgi güvenliğini sağlamak, yönetmek, kontrol etmek ve sürekli iyileştirmek için politika ve prosedürleri tanımlar. Birçok kuruluşta bilgi ve bilgi güvenliği en değerli varlıklardır. Hızla ilerleyen dijital çağımızda bilgi güvenliğine yönelik riskler her zamankinden çok daha fazladır. Çünkü kuruluşların genelinde bilgiler savunmasız haldedir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı riskleri hesaplanabilir tutmak ve koruma sağlamak için tercih edilen bir yöntemdir. Bizlerde bu anlamda uzmanlığımızla kurumlara gereken destek ve katkılarımızı sunmaktayız. 

ISO 27701

Kişisel Verileri Yönetim Sistemi  

Kuruluş bağlamında gizlilik yönetimi için ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002'nin bir uzantısı şeklinde bir Kişisel Veri Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik sağlar. Bu konudaki danışmanlığımız ve sizlere rehber olmayı çok öenmsiyoruz.

27701.png
iso22301.png

ISO 22301

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 İş sürekliliği yönetimi standardı, plan, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve sürekli gelişimi belirtir ve oluşma ihtimalini azaltmak, hazırlanmak için, cevap ve yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirler.

ISO 22000

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi

Uluslararası ISO 22000 standardı, gıda güvenliği yönetim sistemleri için gereksinimleri belirtir. Üreticiler, distribütörler ve catering işletmeleri, sertifikalandırma yoluyla en yüksek hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluklarını gösterir.

iso22000.png
bottom of page